Velkommen

Velkommen til Åkerlehaugen, - et sted for retreat, rekreasjon og sjelesorg.

Vi tilbyr stille dager, temahelger og retreater av opptil 4 dagers varighet, eller rekreasjonsopphold for enkeltpersoner der man disponerer tiden etter eget ønske.

Ulike grupper, foreninger, menighetsråd m.m. kan bestille egne opplegg for en eller flere dager.5.-7. februar:
Retreat i fastetiden.
Arne Vigestad.

13. februar:
Årsmøte kl. 11 – 15

11.-13. mars:
«Se vi går opp til Jerusalem».
Eli Holmem og Inga Grimsmo Andestad.Kveldsbønn
Det er kveldsbønn i kapellet 2. mandag hver måned unntatt juli og august.